Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của Bộ tiêu chí. Trân trọng cảm ơn!

Thống kê góp ý xây dựng bộ tiêu chí theo thời gian

Cả nước đã có 86023 góp ý hợp lệ

Trong đó có 77973 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#85926
#85603 đồng ý cách đây 4 months 3 tuần bởi 31pt.pn
#85602 đồng ý cách đây 4 months 3 tuần bởi 31pt.pn
#85601 đồng ý cách đây 4 months 3 tuần bởi 31pt.pn
#85600 đồng ý cách đây 4 months 3 tuần bởi 31pt.pn
#85599 đồng ý cách đây 4 months 3 tuần bởi 31pt.pn

Mục được quan tâm nhiều hôm nay

Mục được quan tâm nhiều

Thống kê truy cập của các đơn vị, không tính khách vãng lai từ 07/10/2017

Tiêu đề Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổng
C3.1-5.19 - 19. Triển khai hệ thống thông tin cải thiện chất lượng bệnh viện: có đầy đủ các thông tin, dữ liệu về thời gian chờ đợi của người bệnh, thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh, thời gian trả kết quả xét nghiệm… 876 897 887 1,938 4,787
C3.1-5.20 - 20. Có thể kết xuất các thông tin phục vụ báo cáo, nghiên cứu… trực tiếp từ phần mềm như mô hình bệnh tật khi nhập, xuất viện, cơ cấu tài chính, thuốc, vật tư… theo năm, quý, tháng, tuần, ngày. 850 883 863 1,843 4,257
C3.1-5.21 - 21. Có nghiên cứu hoặc đánh giá về thực trạng quản lý thông tin bệnh viện, và chỉ ra được những khó khăn, nhược điểm cần giải quyết. 599 613 608 1,222 2,993
C3.1-5.22 - 22. Áp dụng kết quả đánh giá vào việc cải tiến chất lượng quản lý thông tin. 658 688 672 1,457 3,274
C3.2-1.1 - 1. Máy tính trong bệnh viện không kết nối được với mạng internet. 622 638 633 1,334 3,317
C3.2-2.2 - 2. Có cán bộ CNTT trình độ từ trung cấp trở lên. 750 766 758 1,394 3,437
C3.2-2.3 - 3. Bệnh viện có máy tính kết nối mạng internet, cho phép nhân viên có khả năng truy cập mạng internet. 1,033 1,061 1,049 2,026 5,439
C3.2-2.4 - 4. Triển khai ít nhất hai phân hệ phần mềm quản lý nghiệp vụ và chuyên môn. 815 831 825 1,480 3,929
C3.2-3.5 - 5. Có phòng/tổ CNTT hoặc có cán bộ chuyên trách phụ trách CNTT có trình độ từ cao đẳng hoặc đại học về CNTT trở lên. 736 754 747 1,363 3,563

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Mục được Góp ý nhiều