C1.2.33. Không có sự cố chập điện trong năm.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

33. Không có sự cố chập điện trong năm.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.2-5.33
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vẫn ngẫu nhiên nhân viên y tế.

Bằng chứng, kết quả

- Không phát hiện thấy có sự cố chập điện trong năm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý