A1.2: Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

A1.2. Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-0.0
Mức điểm
0
Điểm tối đa
5
· Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế. · Người bệnh đến một số bệnh viện khám chữa bệnh chưa được đón tiếp chu đáo, ghế ngồi, sảnh chờ thiếu, gây mệt mỏi thêm cho người bệnh.
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế
Kiểm tra và so sánh đối chiếu
Phỏng vấn ngẫu nhiên
Đóng vai nhân vật (người bệnh, người nhà, …)

Bằng chứng, kết quả

Hình ảnh từ quan sát thực tế, kiểm tra và so sánh đối chiếu.
Kết quả các ý kiến phản ánh, đóng góp ý kiến về bệnh viện.
Biên bản/ báo cáo/ kế hoạch.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIÊU CHÍ NÀY

Đăng nhập để góp ý