A4.5.2. Có số đường dây nóng rõ ràng, dễ thấy, công bố công khai tại các vị trí tập trung đông người (như phòng khám, cấp cứu, địa điểm trông xe, thu viện phí…)

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

2. Có số đường dây nóng rõ ràng, dễ thấy, công bố công khai tại các vị trí tập trung đông người (như phòng khám, cấp cứu, địa điểm trông xe, thu viện phí…)

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A4.5-2.2
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát thực tế

Bằng chứng, kết quả

- Có công bố các số đường dây nóng rõ ràng, dễ thấy tại các vị trí tập trung đông người hoặc các vị trí có nhiều nguy cơ gây bức xúc, khiếu kiện (như phòng khám, cấp cứu, địa điểm trông xe, thu viện phí …).

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý