A2.5.10. Có nhân viên phiên dịch cho người bệnh khiếm thính hoặc có phương án hợp tác, ký hợp đồng với người phiên dịch trong trường hợp có người bệnh khiếm thính đến khám, chữa bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Có nhân viên phiên dịch cho người bệnh khiếm thính hoặc có phương án hợp tác, ký hợp đồng với người phiên dịch trong trường hợp có người bệnh khiếm thính đến khám, chữa bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A2.5-5.10
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hợp đồng
- Kiểm tra số điện thoại và gọi điện trực tiếp tới người phiên dịch
- Kiểm tra sổ sách, phần mềm ghi chép số lần đã hỗ trợ phiên dịch cho người bệnh khiếm thính

Bằng chứng, kết quả

- Có hợp đồng
- Liên lạc được với người phiên dịch
- Có lưu trữ số liệu về những lần đã hỗ trợ phiên dịch cho người bệnh khiếm thính

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý