A2.4.11. Khoa lâm sàng cung cấp nước uống, bao gồm nước nóng cho người bệnh tại hành lang (hoặc ngay tại buồng bệnh).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

11. Khoa lâm sàng cung cấp nước uống, bao gồm nước nóng cho người bệnh tại hành lang (hoặc ngay tại buồng bệnh).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A2.4-4.11
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát
- Kiểm tra thực tế tại các khoa lâm sàng

Bằng chứng, kết quả

- Có cung cấp nước uống, trong đó có nước nóng cho người bệnh tại đầy đủ các khoa
- Hình thức cung cấp nước nóng có thể là cây nước có vòi nóng, lạnh hoặc phích nước sôi ngoài hành lang, sảnh chờ hoặc có dịch vụ cung cấp nước sôi ngay khi có yêu cầu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý