A1.2.10. Phòng chờ hoặc sảnh chờ có đủ số lượng quạt (hoặc điều hòa) hoạt động thường xuyên, hoặc bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho người bệnh từ 22 đến 28 độ C. (đối với bệnh viện chuyên khoa lao phổi hoặc truyền nhiễm đường hô hấp không sử dụng

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Phòng chờ hoặc sảnh chờ có đủ số lượng quạt (hoặc điều hòa) hoạt động thường xuyên, hoặc bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho người bệnh từ 22 đến 28 độ C. (đối với bệnh viện chuyên khoa lao phổi hoặc truyền nhiễm đường hô hấp không sử dụng

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-3.10
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế số lượng, tình trạng quạt (hoặc điều hòa) tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.
Đóng vai người bệnh/ người nhà chờ đợi trong khu chờ khám bệnh để cảm nhận nhiệt độ.

Bằng chứng, kết quả

- Có quạt hoặc điều hòa tại phòng chờ khu khám bệnh (chụp ảnh bằng chứng).
- Nhiệt độ phòng chờ hoặc sảnh chờ trong khoảng từ 22 đến 28 độ C.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý