A1.2.9. Người bệnh nặng được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển và có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa khám bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Người bệnh nặng được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển và có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa khám bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-3.9
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế việc vận chuyển người bệnh nặng.
Kiểm tra hồ sơ lưu tại bệnh viện và các thông tin ghi nhận từ các kênh góp ý.
Phỏng vấn người bệnh nặng về việc vận chuyển

Bằng chứng, kết quả

- Không có khiếu nại, phản ảnh từ các kênh góp ý về việc người bệnh nặng không được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển và không có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa khám bệnh.
- Có phương tiện vận chuyển để sẵn tại khoa khám bệnh
- Kết quả phỏng vấn người bệnh nặng về việc vận chuyển có sử dụng phương tiện vận chuyển và được nhân viên y tế đưa đi đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý