A1.2.8. Có ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

8. Có ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-3.8
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.

Bằng chứng, kết quả

- Có lắp đặt cố định ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý