A1.2.7. Phòng chờ hoặc sảnh chờ đủ chỗ ngồi cho tối thiểu 10% số lượt người bệnh đến khám trung bình trong một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt khám trung bình/ngày).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

7. Phòng chờ hoặc sảnh chờ đủ chỗ ngồi cho tối thiểu 10% số lượt người bệnh đến khám trung bình trong một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt khám trung bình/ngày).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-3.7
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Xác định số lượt khám trung bình trong một ngày (dựa trên báo cáo thống kê số liệu tổng lượt khám trung bình/ngày).
Quan sát thực tế và so sánh đối chiếu số lượng ghế chờ ở phòng chờ hoặc sảnh chờ.

Bằng chứng, kết quả

- Đếm số lượng ghế chờ và đối chiếu với số lượt khám trung bình trong một ngày, nếu số lượng ghế chờ đảm bảo tối thiểu 10% số lượt người bệnh đến khám trung bình trong một ngày là đạt.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý