A1.2.5. Sẵn có ít nhất một cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh để vận chuyển người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

5. Sẵn có ít nhất một cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh để vận chuyển người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-2.5
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh

Bằng chứng, kết quả

- Số lượng cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh có ít nhất từ một trở lên, còn sử dụng tốt.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý