A1.2.4. Mái nhà khu chờ khám bệnh bảo đảm cách nhiệt tốt giữa trong nhà và ngoài trời, nếu mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng bảo đảm có từ 2 lớp trở lên.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

4. Mái nhà khu chờ khám bệnh bảo đảm cách nhiệt tốt giữa trong nhà và ngoài trời, nếu mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng bảo đảm có từ 2 lớp trở lên.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-2.4
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế, cảm nhận nhiệt độ dưới mái nhà khu chờ khám bệnh.
Đóng vai người bệnh/ người nhà chờ đợi trong khu chờ khám bệnh để cảm nhận nhiệt độ.

Bằng chứng, kết quả

- Nhiệt độ dưới mái nhà khu chờ khám bệnh ở mức trung bình từ 28-30 độ C.

- Có từ 2 lớp trở lên nếu lợp mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý