A1.2.3. Có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

3. Có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-2.3
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý