A1.2.2. Ghế hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

2. Ghế hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.2-1.2
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Phát hiện có ghế chờ nhưng bị hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý