A1.1.35. Áp dụng thẻ điện tử và máy tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô hoặc bệnh viện trông xe miễn phí.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

35. Áp dụng thẻ điện tử và máy tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô hoặc bệnh viện trông xe miễn phí.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-5.35
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế điểm trông giữ xe máy, ô tô

Bằng chứng, kết quả

- Có thẻ điện tử và sử dụng giải pháp công nghệ thông tin tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô.
- Trường hợp hoặc bệnh viện trông xe miễn phí hoặc không nhận trông xe trong bệnh viện thì tiểu mục này được tính là đạt.
- Nếu không nhận trông xe trong khuôn viên bệnh viện thì cần có hướng dẫn rõ ràng đến địa điểm khác có nhận trông xe.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý