A1.1.33. Cầu thang của tòa nhà ghi rõ phạm vi của khoa và phạm vi số phòng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

33. Cầu thang của tòa nhà ghi rõ phạm vi của khoa và phạm vi số phòng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-5.33
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển báo ở cầu thang.
Đóng vai người đi tìm phòng/buồng bệnh

Bằng chứng, kết quả

- Có biển báo ở vị trí cầu thang ghi rõ tên, phạm vi khoa/phòng, số lượng buồng bệnh trong khoa.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý