A1.1.31. Khoa khám bệnh có vạch màu hoặc dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tim, nộp viện phí, khu vệ sin

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

31. Khoa khám bệnh có vạch màu hoặc dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tim, nộp viện phí, khu vệ sin

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-4.31
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế vạch màu/ dấu hiệu, chữ viết … hướng dẫn được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà.
Đóng vai người bệnh tìm 01 địa điểm bất kì và đi theo vạch màu/ dấu hiệu, chữ viết… hướng dẫn.

Bằng chứng, kết quả

- Có vạch màu hoặc dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà rõ ràng, không bị mờ, che khuất hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tim, nộp viện phí, khu vệ sinh…
- Các vạch màu đã cũ cần được vẽ lại hoặc dùng vật liệu chống mài mòn, bảo đảm dễ nhìn.
- Đối với những bệnh viện có mặt sàn không phù hợp cho sơn hoặc dán vạch màu dưới sàn nhà có thể thay thế bằng hình thức treo biển hoặc sơn trên tường, bảo đảm chỉ dẫn rõ ràng cho người bệnh.
- Bệnh viện nếu bố trí các phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, viện phí… nằm ở tòa nhà khác với khoa khám bệnh thì không yêu cầu có vạch màu dán dưới sàn, nhưng cần có hình thức chỉ dẫn khác phù hợp như treo biển hướng dẫn.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý