A1.1.27. Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi quy định của bệnh viện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

27. Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi quy định của bệnh viện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-4.27
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế điểm trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp.

Bằng chứng, kết quả

- Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi quy định của bệnh viện, phía trong ranh giới của khu vực dành riêng cho ô tô, xe máy, xe đạp.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý