A1.1.24. Trước lối vào mỗi khoa/phòng có biển tên khoa rõ ràng và dễ nhìn, có sơ đồ khoa, thể hiện rõ số phòng, vị trí phòng trong khoa.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

24. Trước lối vào mỗi khoa/phòng có biển tên khoa rõ ràng và dễ nhìn, có sơ đồ khoa, thể hiện rõ số phòng, vị trí phòng trong khoa.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.24
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển tên khoa/phòng và sơ đồ trước lối vào các khoa/phòng.

Bằng chứng, kết quả

- Biển tên khoa/phòng được gắn bên trên hoặc bên cạnh lối vào các khoa/phòng, trong tầm mắt người đọc, không gắn trên cửa ra vào (khi đóng/ mở có thể bị che khuất).
- Sơ đồ khoa/phòng đặt ở vị trí dễ quan sát, trong tầm mắt người đọc, có chú thích, kí hiệu minh họa, thông tin rõ ràng, trực quan, thể hiện rõ số phòng, vị trí phòng theo hướng thống nhất.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý