A1.1.23. Có đầy đủ bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh tại tất cả các cổng có tiếp nhận người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

23. Có đầy đủ bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh tại tất cả các cổng có tiếp nhận người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.23
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát toàn bộ các cổng có tiếp nhận người bệnh, bao gồm cổng chính và các cổng phụ
- Xác định và đếm số lượng bàn hoặc quầy đón tiếp cần có tại các cổng

Bằng chứng, kết quả

- Có đầy đủ bàn hoặc quầy đón tiếp tại các cổng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý