A1.1.21. Có sơ đồ bệnh viện cụ thể, chú thích, chỉ dẫn rõ ràng tại chỗ dễ quan sát ở khu vực cổng chính và khoa khám bệnh; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ; chữ viết đủ kích thước cho người có thị

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

21. Có sơ đồ bệnh viện cụ thể, chú thích, chỉ dẫn rõ ràng tại chỗ dễ quan sát ở khu vực cổng chính và khoa khám bệnh; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ; chữ viết đủ kích thước cho người có thị

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.21
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát sơ đồ bệnh viện tại khu vực cổng chính và các cổng tiếp nhận người bệnh.
Trực tiếp xem sơ đồ

Bằng chứng, kết quả

- Có sơ đồ bệnh viện tại khu vực cổng chính và các cổng tiếp nhận người bệnh.
- Trong sơ đồ bệnh viện có đánh dấu vị trí người xem, rõ ràng, dễ xác định vị trí người xem.
- Đứng cách xa 3m có thể đọc được chữ trong sơ đồ.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý