A1.1.20. Bảo đảm thu tiền trông giữ xe không cao hơn giá đã niêm yết của bệnh viện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

20. Bảo đảm thu tiền trông giữ xe không cao hơn giá đã niêm yết của bệnh viện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.20
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Phỏng vấn người gửi xe, nhân viên trông giữ xe.
- Kiểm tra các kênh phản ánh của bệnh viện: đường dây nóng, hộp thư góp ý, tiếp dân … có ghi nhận các phản ánh về giá tiền trong giữ xe không?

Bằng chứng, kết quả

- Kiểm tra giá thu không cao hơn theo hơn quy định.
- Kết quả phỏng vấn người gửi xe, nhân viên trông giữ xe nếu phát hiện các bất thường hoặc có ghi nhận nội dung phản ánh giá tiền trông giữ xe trong các kênh phản ánh của bệnh viện thì tiểu mục này không đạt.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý