A1.1.17. Thời gian trông giữ xe được ghi cụ thể.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

17. Thời gian trông giữ xe được ghi cụ thể.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.17
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát biển thông báo hoặc phiếu giữ xe.

Bằng chứng, kết quả

- Trên biển thông báo trông giữ xe hoặc trên từng phiếu giữ xe có ghi thời gian trông giữ xe.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý