A1.1.15. Địa điểm trông giữ xe máy và xe đạp có ranh giới phân khu vực riêng bằng hàng rào, dây chắn…

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

15. Địa điểm trông giữ xe máy và xe đạp có ranh giới phân khu vực riêng bằng hàng rào, dây chắn…

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.15
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát điểm trông giữ xe máy, xe đạp.

Bằng chứng, kết quả

- Có ranh giới, dấu hiệu (ví dụ: rào chắn, dây, tường, vạch sơn…) để đánh dấu, phân khu vực riêng cho xe máy, xe đạp ngay ngắn, thẳng hàng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý