A1.1.14. Các điểm trông giữ xe nằm trong khuôn viên bệnh viện có biển báo rõ ràng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

14. Các điểm trông giữ xe nằm trong khuôn viên bệnh viện có biển báo rõ ràng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.14
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát biển báo các điểm trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Có biển báo ở mỗi điểm trông giữ xe.
- Biển báo đặt ở ở vị trí dễ quan sát.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý