A1.1.13. Trong phạm vi từ 50 – 500m có biển báo bệnh viện tại đầy đủ các hướng đến bệnh viện hoặc tại các lối rẽ đến bệnh viện (đối với bệnh viện nằm trong thành phố có biển báo tại trục đường chính hướng đến bệnh viện).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

13. Trong phạm vi từ 50 – 500m có biển báo bệnh viện tại đầy đủ các hướng đến bệnh viện hoặc tại các lối rẽ đến bệnh viện (đối với bệnh viện nằm trong thành phố có biển báo tại trục đường chính hướng đến bệnh viện).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.13
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát, xác định trục đường chính và các hướng đến cổng số 1 của bệnh viện, quan sát biển báo trong phạm vi từ 50 - 500m kể từ bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện (có thể có ghi rõ khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).
- Riêng bệnh viện tại khu vực nội thành (thành phố, thị xã) chỉ cần có biển tại trục đường chính.
- BV tại các khu vực khác cần có đủ biển tại các hướng đến mới được tính là đạt.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý