A1.1.12. Bàn tiếp đón có nhân viên y tế (mặc đồng phục và mang biển tên hoặc đeo băng vải để người bệnh dễ nhận biết) trực thường xuyên (trong giờ hành chính) tiếp đón, hướng dẫn và giải đáp cho người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

12. Bàn tiếp đón có nhân viên y tế (mặc đồng phục và mang biển tên hoặc đeo băng vải để người bệnh dễ nhận biết) trực thường xuyên (trong giờ hành chính) tiếp đón, hướng dẫn và giải đáp cho người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.12
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát nhân viên đón tiếp về đồng phục, bảng tên hoặc băng vải.
Phỏng vấn nhân viên đón tiếp về thời gian làm việc, nội dung công việc.
Lưu ý khi phỏng vấn cần phát hiện các dấu hiệu đối phó, điều nhân viên mới, tình nguyện viên ra đón tiếp phục vụ công tác kiểm tra.

Bằng chứng, kết quả

- NVYT mặc đồng phục bệnh viện có dấu hiệu nhận biết là nhân viên đón tiếp, hướng dẫn (đồng phục đặc trưng, có biển tên hoặc đeo băng vải có ghi nội dung “tiếp đón, hướng dẫn”). Trường hợp bệnh viện khó khăn về kinh tế hoặc quy mô nhỏ có thể không có đồng phục nhưng trang phục cá nhân cần gọn gàng và có đầy đủ bảng tên hoặc băng vải.
- Có nhân viên đón tiếp đầy đủ theo thời gian làm việc quy định.
- Kết quả phỏng vấn nhân viên đạt yêu cầu, nắm được quy định, giao tiếp, thời gian đón tiếp...

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý