A1.1.10. Có bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Có bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.10
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Có bàn hoặc quầy sạch sẽ, chắc chắn đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý