A1.1.8. Cổng bệnh viện được đánh số: nếu bệnh viện có một cổng không đánh số; nếu có từ 2 cổng trở lên thì cổng chính tiếp đón người bệnh ghi rõ “Cổng số 1”. Các cổng phụ ghi rõ từng số theo một chiều thống nhất từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Đ

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

8. Cổng bệnh viện được đánh số: nếu bệnh viện có một cổng không đánh số; nếu có từ 2 cổng trở lên thì cổng chính tiếp đón người bệnh ghi rõ “Cổng số 1”. Các cổng phụ ghi rõ từng số theo một chiều thống nhất từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Đ

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.8
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát, xác định số lượng cổng bệnh viện, cổng chính và cổng nội bộ (nếu bệnh viện có từ 02 cổng trở lên).
Quan sát biển hiệu trên các cổng bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Có đánh số đầy đủ từ 1 đến hết.
- Đánh số theo một chiều thống nhất.
- Nếu bệnh viện chỉ đánh số cổng theo số đường thì không được tính là đạt (ví dụ: cổng 18 Công Lý).
- Nếu có cổng nội bộ thì có biển ghi rõ.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý