A1.1.7. Trước các lối rẽ từ đường chính vào đường nhỏ có biển báo bệnh viện (trong trường hợp bệnh viện không nằm ở trục đường chính).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

7. Trước các lối rẽ từ đường chính vào đường nhỏ có biển báo bệnh viện (trong trường hợp bệnh viện không nằm ở trục đường chính).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.7
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát, xác định trục đường chính, các đường nhỏ, quan sát biển báo bệnh viện tại các lối rẽ.

Bằng chứng, kết quả

- Tại các lối rẽ từ trục đường chính, có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện để chuyển hướng đúng (có thể có ghi rõ khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý