A1.1.6. Trong phạm vi từ 50 - 500m có biển báo bệnh viện tại trục đường chính hướng đến cổng chính (cổng số 1) của bệnh viện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

6. Trong phạm vi từ 50 - 500m có biển báo bệnh viện tại trục đường chính hướng đến cổng chính (cổng số 1) của bệnh viện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.6
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát, xác định trục đường chính hướng đến cổng số 1 của bệnh viện, quan sát biển báo trong phạm vi từ 50 - 500m kể từ bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Tại trục đường chính hướng đến bệnh viện, có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện (có thể ghi khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).
- Nếu thiếu biển báo, xếp ở mức 1, kể cả bệnh viện trong nội thành.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý