A1.1.5. Biển hiệu bệnh viện tại cổng chính và cổng đón người bệnh đầy đủ, rõ ràng, không bị mất chữ hoặc mất nét, méo, xệ.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

5. Biển hiệu bệnh viện tại cổng chính và cổng đón người bệnh đầy đủ, rõ ràng, không bị mất chữ hoặc mất nét, méo, xệ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.5
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển hiệu tại cổng chính.
Quan sát thực tế biển hiệu tại cổng đón người bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Có đầy đủ các thông tin tên bệnh viện, cơ quan chủ quản, địa chỉ, số điện thoại (và các thông tin khác nếu có) không bị mất chữ hoặc mất nét, méo, xệ.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý