A1.1.4. Giá tiền trông xe thu cao hơn giá theo các quy định hiện hành.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

4. Giá tiền trông xe thu cao hơn giá theo các quy định hiện hành.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.4
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát thực tế bảng giá tiền trông xe và so sánh, đối chiếu với phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo qui định của Bộ Tài chính (Thông tư số  02/2014/TT-BTC)
- Đóng vai người gửi xe máy, ô-tô và trả tiền thực tế.

Bằng chứng, kết quả

- Giá thu thực tế bằng với giá ghi trên vé.
- Mức thu phí lượt ban ngày đối với xe đạp không quá 2.000 đồng/lượt, đối với xe máy không quá 4.000 đồng/lượt, đối với ô tô thì tùy theo số ghế hoặc trọng tải của xe, nhưng không quá 20.000 đồng/lượt; riêng đối với đô thị loại đặc biệt, mức thu phí đối với ô tô có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng không quá 40.000 đồng/lượt hoặc tính giá theo giờ không cao hơn quy định của địa phương.
- Mức thu phí trông giữ ban đêm có thể cao hơn mức thu phí ban ngày, nhưng tối đa không quá hai lần mức thu phí ban ngày. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí cả ngày và đêm tối đa bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý