A1.1.3. Giá tiền trông xe ghi không rõ ràng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi liên tục.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

3. Giá tiền trông xe ghi không rõ ràng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi liên tục.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.3
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát thực tế bảng giá tiền trông xe trong khuôn viên bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Không có bảng giá.
- Bảng “tạm bợ” bằng bìa, giấy in.
- Có bảng bằng sắt, nhựa được sơn hoặc in, nhưng phần giá tiền bỏ trống hoặc viết tay hoặc có dấu hiệu gạch xóa thường xuyên.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý