A1.1.2. Chưa có bàn/quầy và nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

2. Chưa có bàn/quầy và nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.2
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế bàn/quầy và nhân viên đón tiếp.

Bằng chứng, kết quả

- Không có bàn/quầy.
- Không có nhân viên đón tiếp vào thời điểm trong giờ hành chính.
- Có bàn/quầy nhưng không có đầy đủ theo hướng cổng nhận người bệnh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý