C10.1: Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

C10.1. Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-0.0
Mức điểm
0
Điểm tối đa
5
· Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện. · Nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng nhiệm vụ của bệnh viện. · Nhiều nghiên cứu khoa học đã mang lại những lợi ích to lớn cho hoạt động chuyên môn và quản lý, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIÊU CHÍ NÀY

Đăng nhập để góp ý