TRA CỨU VÀ GÓP Ý: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!
Đang hiển thị 1 - 50 trong 1707 mục.
Mã số đầy đủ Tiêu đề Đề xuất Hướng dẫn đánh giá
Góp ý chung cho Bộ tiêu chí
Gửi góp ý
A0.0-0.0 PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)
Gửi góp ý
A1.0-0.0 CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6)
Gửi góp ý
A1.1-0.0 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn khoa học, cụ thể
Gửi góp ý
A1.1-1.1 1. Thiếu biển hiệu bệnh viện hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế và kiểm tra biển hiệu, bật đèn nếu là dạng biển hộp đèn hoặc chữ điện tử.


Bằng chứng, kết quả:

- Nhìn thấy biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.
- Đối với dạng biển hộp đèn, không sáng hoặc có chữ hoặc dấu không sáng.

A1.1-1.2 2. Chưa có bàn/quầy và nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế bàn/quầy và nhân viên đón tiếp.


Bằng chứng, kết quả:

- Không có bàn/quầy.
- Không có nhân viên đón tiếp vào thời điểm trong giờ hành chính.
- Có bàn/quầy nhưng không có đầy đủ theo hướng cổng nhận người bệnh.

A1.1-1.3 3. Giá tiền trông xe ghi không rõ ràng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi liên tục.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Quan sát thực tế bảng giá tiền trông xe trong khuôn viên bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Không có bảng giá.
- Bảng “tạm bợ” bằng bìa, giấy in.
- Có bảng bằng sắt, nhựa được sơn hoặc in, nhưng phần giá tiền bỏ trống hoặc viết tay hoặc có dấu hiệu gạch xóa thường xuyên.

A1.1-1.4 4. Giá tiền trông xe thu cao hơn giá theo các quy định hiện hành.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Quan sát thực tế bảng giá tiền trông xe và so sánh, đối chiếu với phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo qui định của Bộ Tài chính (Thông tư số  02/2014/TT-BTC)
- Đóng vai người gửi xe máy, ô-tô và trả tiền thực tế.


Bằng chứng, kết quả:

- Giá thu thực tế bằng với giá ghi trên vé.
- Mức thu phí lượt ban ngày đối với xe đạp không quá 2.000 đồng/lượt, đối với xe máy không quá 4.000 đồng/lượt, đối với ô tô thì tùy theo số ghế hoặc trọng tải của xe, nhưng không quá 20.000 đồng/lượt; riêng đối với đô thị loại đặc biệt, mức thu phí đối với ô tô có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng không quá 40.000 đồng/lượt hoặc tính giá theo giờ không cao hơn quy định của địa phương.
- Mức thu phí trông giữ ban đêm có thể cao hơn mức thu phí ban ngày, nhưng tối đa không quá hai lần mức thu phí ban ngày. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí cả ngày và đêm tối đa bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.

A1.1-2.5 5. Biển hiệu bệnh viện tại cổng chính và cổng đón người bệnh đầy đủ, rõ ràng, không bị mất chữ hoặc mất nét, méo, xệ.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế biển hiệu tại cổng chính.
Quan sát thực tế biển hiệu tại cổng đón người bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Có đầy đủ các thông tin tên bệnh viện, cơ quan chủ quản, địa chỉ, số điện thoại (và các thông tin khác nếu có) không bị mất chữ hoặc mất nét, méo, xệ.

A1.1-2.6 6. Trong phạm vi từ 50 - 500m có biển báo bệnh viện tại trục đường chính hướng đến cổng chính (cổng số 1) của bệnh viện.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát, xác định trục đường chính hướng đến cổng số 1 của bệnh viện, quan sát biển báo trong phạm vi từ 50 - 500m kể từ bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Tại trục đường chính hướng đến bệnh viện, có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện (có thể ghi khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).
- Nếu thiếu biển báo, xếp ở mức 1, kể cả bệnh viện trong nội thành.

A1.1-2.7 7. Trước các lối rẽ từ đường chính vào đường nhỏ có biển báo bệnh viện (trong trường hợp bệnh viện không nằm ở trục đường chính).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát, xác định trục đường chính, các đường nhỏ, quan sát biển báo bệnh viện tại các lối rẽ.


Bằng chứng, kết quả:

- Tại các lối rẽ từ trục đường chính, có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện để chuyển hướng đúng (có thể có ghi rõ khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).

A1.1-2.8 8. Cổng bệnh viện được đánh số: nếu bệnh viện có một cổng không đánh số; nếu có từ 2 cổng trở lên thì cổng chính tiếp đón người bệnh ghi rõ “Cổng số 1”. Các cổng phụ ghi rõ từng số theo một chiều thống nhất từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Đ
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát, xác định số lượng cổng bệnh viện, cổng chính và cổng nội bộ (nếu bệnh viện có từ 02 cổng trở lên).
Quan sát biển hiệu trên các cổng bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Có đánh số đầy đủ từ 1 đến hết.
- Đánh số theo một chiều thống nhất.
- Nếu bệnh viện chỉ đánh số cổng theo số đường thì không được tính là đạt (ví dụ: cổng 18 Công Lý).
- Nếu có cổng nội bộ thì có biển ghi rõ.

A1.1-2.9 9. Có biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện hoặc ngoài khuôn viên (nếu có); đồng thời có biển thông báo “đã đầy xe” hoặc “không nhận trông xe” rõ ràng ngay từ cổng bệnh viện, phù hợp với sức chứa của bãi
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe, bảo đảm chỉ dẫn rõ ràng.
Phỏng vấn người trông giữ xe và bảo vệ về biển báo


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển chỉ dẫn đến địa điểm trông giữ xe.
- Có biển ghi rõ không nhận xe và hướng dẫn đến địa điểm khác để gửi nếu bệnh viện không nhận trông giữ xe.
- Có biển báo đã đầy xe và không nhận tiếp hoặc ghi rõ số lượng xe có thể tiếp nhận thêm nếu áp dụng hệ thống trông xe điện tử.

A1.1-2.10 10. Có bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Quan sát bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Có bàn hoặc quầy sạch sẽ, chắc chắn đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

A1.1-2.11 11. Bàn tiếp đón ở vị trí thuận tiện cho người bệnh tiếp cận, có biển hiệu rõ ràng.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát bàn tiếp đón khi bước vào từ lối vào.
Quan sát biển hiệu ở bàn tiếp đón hoặc khu vực tiếp đón.


Bằng chứng, kết quả:

- Bàn tiếp đón ở vị trí thuận tiện cho người bệnh khi bước vào từ lối vào.
- Bàn hoặc khu vực đón tiếp có biển hiệu chỉ dẫn nơi đón tiếp người bệnh.
- Có đầy đủ các bàn tại các cổng có đón tiếp NB, kể cả cổng phụ (hoặc có biển chỉ dẫn rõ ràng NB đi từ cổng phụ ra cổng chính nơi có bàn đón tiếp).

A1.1-2.12 12. Bàn tiếp đón có nhân viên y tế (mặc đồng phục và mang biển tên hoặc đeo băng vải để người bệnh dễ nhận biết) trực thường xuyên (trong giờ hành chính) tiếp đón, hướng dẫn và giải đáp cho người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát nhân viên đón tiếp về đồng phục, bảng tên hoặc băng vải.
Phỏng vấn nhân viên đón tiếp về thời gian làm việc, nội dung công việc.
Lưu ý khi phỏng vấn cần phát hiện các dấu hiệu đối phó, điều nhân viên mới, tình nguyện viên ra đón tiếp phục vụ công tác kiểm tra.


Bằng chứng, kết quả:

- NVYT mặc đồng phục bệnh viện có dấu hiệu nhận biết là nhân viên đón tiếp, hướng dẫn (đồng phục đặc trưng, có biển tên hoặc đeo băng vải có ghi nội dung “tiếp đón, hướng dẫn”). Trường hợp bệnh viện khó khăn về kinh tế hoặc quy mô nhỏ có thể không có đồng phục nhưng trang phục cá nhân cần gọn gàng và có đầy đủ bảng tên hoặc băng vải.
- Có nhân viên đón tiếp đầy đủ theo thời gian làm việc quy định.
- Kết quả phỏng vấn nhân viên đạt yêu cầu, nắm được quy định, giao tiếp, thời gian đón tiếp...

A1.1-3.13 13. Trong phạm vi từ 50 – 500m có biển báo bệnh viện tại đầy đủ các hướng đến bệnh viện hoặc tại các lối rẽ đến bệnh viện (đối với bệnh viện nằm trong thành phố có biển báo tại trục đường chính hướng đến bệnh viện).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát, xác định trục đường chính và các hướng đến cổng số 1 của bệnh viện, quan sát biển báo trong phạm vi từ 50 - 500m kể từ bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển báo bệnh viện hoặc dấu hiệu bệnh viện (có thể có ghi rõ khoảng cách số mét từ biển đến bệnh viện).
- Riêng bệnh viện tại khu vực nội thành (thành phố, thị xã) chỉ cần có biển tại trục đường chính.
- BV tại các khu vực khác cần có đủ biển tại các hướng đến mới được tính là đạt.

A1.1-3.14 14. Các điểm trông giữ xe nằm trong khuôn viên bệnh viện có biển báo rõ ràng.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát biển báo các điểm trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển báo ở mỗi điểm trông giữ xe.
- Biển báo đặt ở ở vị trí dễ quan sát.

A1.1-3.15 15. Địa điểm trông giữ xe máy và xe đạp có ranh giới phân khu vực riêng bằng hàng rào, dây chắn…
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát điểm trông giữ xe máy, xe đạp.


Bằng chứng, kết quả:

- Có ranh giới, dấu hiệu (ví dụ: rào chắn, dây, tường, vạch sơn…) để đánh dấu, phân khu vực riêng cho xe máy, xe đạp ngay ngắn, thẳng hàng.

A1.1-3.16 16. Địa điểm trông giữ ô tô có hướng dẫn trông giữ ô tô (nếu có cần hướng dẫn các chiều vào – ra hoặc lên – xuống bằng vạch sơn hoặc biển hướng dẫn).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát điểm trông giữ ô tô


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển hướng dẫn hoặc dấu hiệu hướng dẫn, ví dụ: vạch sơn trắng/vàng có mũi tên trên nền đường để chỉ chiều vào – ra.

A1.1-3.17 17. Thời gian trông giữ xe được ghi cụ thể.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát biển thông báo hoặc phiếu giữ xe.


Bằng chứng, kết quả:

- Trên biển thông báo trông giữ xe hoặc trên từng phiếu giữ xe có ghi thời gian trông giữ xe.

A1.1-3.18 18. Giá tiền trông giữ xe được chia theo thời gian trong ngày (ngày-đêm hoặc giờ), được công bố rõ ràng, cụ thể (không gạch xóa) và không cao hơn giá theo các quy định hiện hành (của Chính phủ và chính quyền địa phương), hoặc miễn phí.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát biển thông báo hoặc phiếu giữ xe


Bằng chứng, kết quả:

- Trên biển thông báo trông giữ xe hoặc trên từng phiếu giữ xe có in giá tiền theo các thời gian cụ thể, không viết tay, không gạch xóa theo qui định của Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

A1.1-3.19 19. Biển báo giá tiền trông giữ xe (hoặc miễn phí) được treo, đặt ở vị trí cố định ở nơi dễ nhìn thấy.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát biển báo trông giữ xe trong khu vực giữ xe.


Bằng chứng, kết quả:

- Không có biển “tạm bợ” bằng giấy, bìa, miếng tôn, sắt…
- Biển được in, sơn kẻ và treo hoặc đặt cố định.

A1.1-3.20 20. Bảo đảm thu tiền trông giữ xe không cao hơn giá đã niêm yết của bệnh viện.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Phỏng vấn người gửi xe, nhân viên trông giữ xe.
- Kiểm tra các kênh phản ánh của bệnh viện: đường dây nóng, hộp thư góp ý, tiếp dân … có ghi nhận các phản ánh về giá tiền trong giữ xe không?


Bằng chứng, kết quả:

- Kiểm tra giá thu không cao hơn theo hơn quy định.
- Kết quả phỏng vấn người gửi xe, nhân viên trông giữ xe nếu phát hiện các bất thường hoặc có ghi nhận nội dung phản ánh giá tiền trông giữ xe trong các kênh phản ánh của bệnh viện thì tiểu mục này không đạt.

A1.1-3.21 21. Có sơ đồ bệnh viện cụ thể, chú thích, chỉ dẫn rõ ràng tại chỗ dễ quan sát ở khu vực cổng chính và khoa khám bệnh; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ; chữ viết đủ kích thước cho người có thị
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát sơ đồ bệnh viện tại khu vực cổng chính và các cổng tiếp nhận người bệnh.
Trực tiếp xem sơ đồ


Bằng chứng, kết quả:

- Có sơ đồ bệnh viện tại khu vực cổng chính và các cổng tiếp nhận người bệnh.
- Trong sơ đồ bệnh viện có đánh dấu vị trí người xem, rõ ràng, dễ xác định vị trí người xem.
- Đứng cách xa 3m có thể đọc được chữ trong sơ đồ.

A1.1-3.22 22. Các tòa nhà được đánh dấu theo chữ viết hoa (A, B, C…), hoặc số 1, 2, 3… hoặc tên khoa (khoa Nội, khoa Ngoại…) rõ ràng, tối thiểu đầy đủ các mặt trước của tòa nhà và các mặt sau (nếu nhìn thấy được trong khuôn viên bệnh viện).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát toàn bộ khuôn viên bệnh viện


Bằng chứng, kết quả:

- Các tòa nhà có đánh dấu bằng tên hoặc số đầy đủ (tốt nhất là đánh theo 1 chiều thống nhất theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, nhưng vẫn đạt nếu đánh dấu không theo thứ tự).

A1.1-3.23 23. Có đầy đủ bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn người bệnh tại tất cả các cổng có tiếp nhận người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Quan sát toàn bộ các cổng có tiếp nhận người bệnh, bao gồm cổng chính và các cổng phụ
- Xác định và đếm số lượng bàn hoặc quầy đón tiếp cần có tại các cổng


Bằng chứng, kết quả:

- Có đầy đủ bàn hoặc quầy đón tiếp tại các cổng.

A1.1-3.24 24. Trước lối vào mỗi khoa/phòng có biển tên khoa rõ ràng và dễ nhìn, có sơ đồ khoa, thể hiện rõ số phòng, vị trí phòng trong khoa.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế biển tên khoa/phòng và sơ đồ trước lối vào các khoa/phòng.


Bằng chứng, kết quả:

- Biển tên khoa/phòng được gắn bên trên hoặc bên cạnh lối vào các khoa/phòng, trong tầm mắt người đọc, không gắn trên cửa ra vào (khi đóng/ mở có thể bị che khuất).
- Sơ đồ khoa/phòng đặt ở vị trí dễ quan sát, trong tầm mắt người đọc, có chú thích, kí hiệu minh họa, thông tin rõ ràng, trực quan, thể hiện rõ số phòng, vị trí phòng theo hướng thống nhất.

A1.1-3.25 25. Số buồng bệnh được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế các các buồng bệnh trong hành lang.
Đóng vai người bệnh tìm 01 buồng bệnh bất kì


Bằng chứng, kết quả:

- Biển chỉ dẫn số buồng bệnh được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.

A1.1-3.26 26. Biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh ở vị trí dễ nhìn.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh tại khu khám bệnh.
Đóng vai người bệnh tìm 01 buồng bệnh bất kì và đi theo biển chỉ dẫn số buồng bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Có đầy đủ biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh tại khu khám bệnh.
- Biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh gắn ở tầm mắt người đọc, ở vị trí dễ nhìn, không bị che khuất.

A1.1-4.27 27. Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi quy định của bệnh viện.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế điểm trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp.


Bằng chứng, kết quả:

- Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi quy định của bệnh viện, phía trong ranh giới của khu vực dành riêng cho ô tô, xe máy, xe đạp.

A1.1-4.28 28. Cầu thang bộ và thang máy (nếu có) được đánh số rõ ràng, theo trình tự do bệnh viện tự quy định.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế cầu thang bộ và thang máy (nếu có).


Bằng chứng, kết quả:

- Cầu thang bộ và thang máy (nếu có) được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.

A1.1-4.29 29. Trong thang máy có biển ghi thông tin các khoa, phòng của từng tầng và số thang máy để người bệnh thuận tiện, an toàn khi di chuyển (nếu bệnh viện không có thang máy được tính là đạt).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế thang máy (nếu có).


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển báo thông tin các khoa/phòng của từng tầng và số thang máy.

A1.1-4.30 30. Trước mỗi cửa buồng khám, chữa bệnh có bảng tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế bảng tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trước mỗi cửa buồng khám.
Kiểm tra đối chiếu tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trên bảng tên và thực tế.


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trước mỗi cửa buồng khám được cập nhật đúng thực tế vào thời điểm kiểm tra, đối chiếu tên bác sĩ, điều dưỡng trên bảng với thực tế.

A1.1-4.31 31. Khoa khám bệnh có vạch màu hoặc dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tim, nộp viện phí, khu vệ sin
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế vạch màu/ dấu hiệu, chữ viết … hướng dẫn được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà.
Đóng vai người bệnh tìm 01 địa điểm bất kì và đi theo vạch màu/ dấu hiệu, chữ viết… hướng dẫn.


Bằng chứng, kết quả:

- Có vạch màu hoặc dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn nhà rõ ràng, không bị mờ, che khuất hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tim, nộp viện phí, khu vệ sinh…
- Các vạch màu đã cũ cần được vẽ lại hoặc dùng vật liệu chống mài mòn, bảo đảm dễ nhìn.
- Đối với những bệnh viện có mặt sàn không phù hợp cho sơn hoặc dán vạch màu dưới sàn nhà có thể thay thế bằng hình thức treo biển hoặc sơn trên tường, bảo đảm chỉ dẫn rõ ràng cho người bệnh.
- Bệnh viện nếu bố trí các phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, viện phí… nằm ở tòa nhà khác với khoa khám bệnh thì không yêu cầu có vạch màu dán dưới sàn, nhưng cần có hình thức chỉ dẫn khác phù hợp như treo biển hướng dẫn.

A1.1-5.32 32. Có đầy đủ sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Xác định các điểm giao cắt chính trong bệnh viện.
- Quan sát thực tế sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện.


Bằng chứng, kết quả:

- Có đầy đủ sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện; có chú thích, kí hiệu minh họa rõ ràng, mũi chỉ dẫn lối đi, thông tin dễ đọc, dễ hiểu, trực quan, có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem đang đứng ở vị trí ở đâu.

A1.1-5.33 33. Cầu thang của tòa nhà ghi rõ phạm vi của khoa và phạm vi số phòng.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế biển báo ở cầu thang.
Đóng vai người đi tìm phòng/buồng bệnh


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển báo ở vị trí cầu thang ghi rõ tên, phạm vi khoa/phòng, số lượng buồng bệnh trong khoa.

A1.1-5.34 34. Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện (có thể thêm tiếng thứ ba tùy nhu cầu bệnh viện).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế biển tên khoa/phòng.


Bằng chứng, kết quả:

- Có biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện; tiếng Việt ở trên, tiếng Anh hoặc tiếng thứ ba (tùy nhu cầu bệnh viện) ở dưới.

A1.1-5.35 35. Áp dụng thẻ điện tử và máy tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô hoặc bệnh viện trông xe miễn phí.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế điểm trông giữ xe máy, ô tô


Bằng chứng, kết quả:

- Có thẻ điện tử và sử dụng giải pháp công nghệ thông tin tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô.
- Trường hợp hoặc bệnh viện trông xe miễn phí hoặc không nhận trông xe trong bệnh viện thì tiểu mục này được tính là đạt.
- Nếu không nhận trông xe trong khuôn viên bệnh viện thì cần có hướng dẫn rõ ràng đến địa điểm khác có nhận trông xe.

A1.2-0.0 Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế
Kiểm tra và so sánh đối chiếu
Phỏng vấn ngẫu nhiên
Đóng vai nhân vật (người bệnh, người nhà, …)


Bằng chứng, kết quả:

Hình ảnh từ quan sát thực tế, kiểm tra và so sánh đối chiếu.
Kết quả các ý kiến phản ánh, đóng góp ý kiến về bệnh viện.
Biên bản/ báo cáo/ kế hoạch.

A1.2-1.1 1. Không có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Không có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh, người bệnh, người nhà phải đứng chờ ngoài hiên.

A1.2-1.2 2. Ghế hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Phát hiện có ghế chờ nhưng bị hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu khám bệnh.

A1.2-2.3 3. Có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.


Bằng chứng, kết quả:

- Có phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và người nhà người bệnh tại khu khám bệnh.

A1.2-2.4 4. Mái nhà khu chờ khám bệnh bảo đảm cách nhiệt tốt giữa trong nhà và ngoài trời, nếu mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng bảo đảm có từ 2 lớp trở lên.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế, cảm nhận nhiệt độ dưới mái nhà khu chờ khám bệnh.
Đóng vai người bệnh/ người nhà chờ đợi trong khu chờ khám bệnh để cảm nhận nhiệt độ.


Bằng chứng, kết quả:

- Nhiệt độ dưới mái nhà khu chờ khám bệnh ở mức trung bình từ 28-30 độ C.

- Có từ 2 lớp trở lên nếu lợp mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng.

A1.2-2.5 5. Sẵn có ít nhất một cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh để vận chuyển người bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh


Bằng chứng, kết quả:

- Số lượng cáng hoặc giường di động có bánh xe tại khu vực khám bệnh có ít nhất từ một trở lên, còn sử dụng tốt.

A1.2-3.6 6. Phòng chờ hoặc sảnh chờ khám bệnh bảo đảm thoáng mát mùa hè; kín gió và ấm vào mùa đông.
Gửi góp ý
A1.2-3.7 7. Phòng chờ hoặc sảnh chờ đủ chỗ ngồi cho tối thiểu 10% số lượt người bệnh đến khám trung bình trong một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt khám trung bình/ngày).
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Xác định số lượt khám trung bình trong một ngày (dựa trên báo cáo thống kê số liệu tổng lượt khám trung bình/ngày).
Quan sát thực tế và so sánh đối chiếu số lượng ghế chờ ở phòng chờ hoặc sảnh chờ.


Bằng chứng, kết quả:

- Đếm số lượng ghế chờ và đối chiếu với số lượt khám trung bình trong một ngày, nếu số lượng ghế chờ đảm bảo tối thiểu 10% số lượt người bệnh đến khám trung bình trong một ngày là đạt.

A1.2-3.8 8. Có ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.


Bằng chứng, kết quả:

- Có lắp đặt cố định ti-vi cho người bệnh xem tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.

A1.2-3.9 9. Người bệnh nặng được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển và có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa khám bệnh.
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế việc vận chuyển người bệnh nặng.
Kiểm tra hồ sơ lưu tại bệnh viện và các thông tin ghi nhận từ các kênh góp ý.
Phỏng vấn người bệnh nặng về việc vận chuyển


Bằng chứng, kết quả:

- Không có khiếu nại, phản ảnh từ các kênh góp ý về việc người bệnh nặng không được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển và không có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa khám bệnh.
- Có phương tiện vận chuyển để sẵn tại khoa khám bệnh
- Kết quả phỏng vấn người bệnh nặng về việc vận chuyển có sử dụng phương tiện vận chuyển và được nhân viên y tế đưa đi đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

A1.2-3.10 10. Phòng chờ hoặc sảnh chờ có đủ số lượng quạt (hoặc điều hòa) hoạt động thường xuyên, hoặc bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho người bệnh từ 22 đến 28 độ C. (đối với bệnh viện chuyên khoa lao phổi hoặc truyền nhiễm đường hô hấp không sử dụng
Gửi góp ý
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Quan sát thực tế số lượng, tình trạng quạt (hoặc điều hòa) tại phòng chờ hoặc sảnh chờ.
Đóng vai người bệnh/ người nhà chờ đợi trong khu chờ khám bệnh để cảm nhận nhiệt độ.


Bằng chứng, kết quả:

- Có quạt hoặc điều hòa tại phòng chờ khu khám bệnh (chụp ảnh bằng chứng).
- Nhiệt độ phòng chờ hoặc sảnh chờ trong khoảng từ 22 đến 28 độ C.