Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của Bộ tiêu chí. Trân trọng cảm ơn!

Thống kê góp ý xây dựng bộ tiêu chí theo thời gian

Cả nước đã có 86772 góp ý hợp lệ

Trong đó có 78660 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#86812
#86812 Đồng ý cách đây 6 ngày 17 giờ bởi 14qn.phoi
#86811 Đồng ý cách đây 6 ngày 17 giờ bởi 14qn.phoi
#86810 Đồng ý cách đây 6 ngày 17 giờ bởi 14qn.phoi
#86809 Đồng ý cách đây 6 ngày 17 giờ bởi 14qn.phoi
#86808 Đồng ý cách đây 6 ngày 17 giờ bởi 14qn.phoi

Mục được quan tâm nhiều hôm nay

Mục được quan tâm nhiều

Thống kê truy cập của các đơn vị, không tính khách vãng lai từ 07/10/2017

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Mục được Góp ý nhiều

Mục được góp ý ít

Mục được góp ý Tổngsắp xếp giảm dần
E2.0-0.0 - CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA (ÁP DỤNG CHO BỆNH VIỆN CÓ KHÁM CHỮA BỆNH NHI KHOA ) 5
E0.0-0.0 - PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 5
D0.0-0.0 - PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 6
E1.0-0.0 - CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA (ÁP DỤNG CHO BỆNH VIỆN CÓ KHÁM CHỮA BỆNH SẢN KHOA ) 7
C0.0-0.0 - PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 7
D2.5-5.18 - 18. Có giải pháp phòng chống tự tử tại các vị trí đã có người tự tử hoặc vị trí có nguy cơ cao (lắp lưới an toàn bảo vệ khi rơi, camera quan sát…). 9
D2.4-5.18 - 18. Tiến hành cải tiến chất lượng, chống nhầm lẫn người bệnh dựa trên kết quả rà soát, đánh giá. 9
D2.5-2.6 - 6. Có tiến hành rà soát tổng thể ít nhất 1 lần trong 1 năm và lập danh sách các vị trí có nguy cơ trượt ngã do thiết kế, do cơ sở hạ tầng không đồng bộ hoặc xuống cấp hoặc do lý do bất kỳ khác dẫn tới nguy cơ trượt ngã. 9
D2.5-5.19 - 19. Toàn bộ các giường bệnh được thiết kế an toàn, có thành giường hoặc thanh chắn hạn chế nguy cơ bị rơi, ngã và được nhân viên y tế hướng dẫn cho các đối tượng có nguy cơ sử dụng thường xuyên. 9
D2.5-5.20 - 20. Triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục toàn bộ những nguyên nhân dẫn đến các trường hợp trượt ngã đã xảy ra trong danh sách thống kê. 9
D2.5-1.1 - 1. Có vụ việc người bệnh, nhân viên y tế bị trượt ngã, tai nạn trong khuôn viên bệnh viện, gây hậu quả cần điều trị và chăm sóc y khoa nhưng không được hệ thống báo cáo sự cố y khoa ghi nhận. 9
D2.5-4.14 - 14. Rà soát và đánh giá toàn bộ các trường hợp bị trượt ngã theo danh sách đã thống kê, trong đó có phân tích các nguyên nhân bị trượt ngã và đề xuất các giải pháp hạn chế trượt ngã. 9
D2.3-1.1 - 1. Bệnh viện chưa triển khai các biện pháp phòng ngừa các sự cố y khoa. 9
D2.5-5.21 - 21. Không có người bệnh bị trượt ngã vì lí do cơ sở hạ tầng. 9
D2.5-4.15 - 15. Các giường bệnh được bệnh viện mua mới từ 2016 có thiết kế an toàn, có thành giường hoặc thanh chắn hạn chế nguy cơ bị rơi, ngã. 9
D2.4-5.15 - 15. Trong năm không có nhầm lẫn khi cung cấp tất cả các dịch vụ cho người bệnh. 9
E1.3-3.10 - 10. Có thực hiện tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ. 9
D3.0-0.0 - CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 9
D2.5-1.3 - 3. Có vụ việc người bệnh, trẻ em bị rơi khỏi xe hoặc cáng trong quá trình vận chuyển người bệnh trong khuôn viên bệnh viện. 9
D2.4-5.16 - 16. Tiến hành rà soát, đánh giá theo định kỳ (ít nhất 1 lần trong năm) việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống nhầm lẫn người bệnh đang triển khai. 9