Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của Bộ tiêu chí. Trân trọng cảm ơn!

Thống kê góp ý xây dựng bộ tiêu chí theo thời gian

Cả nước đã có 83071 góp ý hợp lệ

Trong đó có 75284 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#82954
#82361 đồng ý cách đây 3 tuần 16 giờ bởi 31pt.pn
#82360 đồng ý cách đây 3 tuần 16 giờ bởi 31pt.pn
#82359 đồng ý cách đây 3 tuần 16 giờ bởi 31pt.pn
#82358 đồng ý cách đây 3 tuần 16 giờ bởi 31pt.pn
#82357 đồng ý cách đây 3 tuần 16 giờ bởi 31pt.pn

Mục được quan tâm nhiều hôm nay

Mục được quan tâm nhiều

Thống kê truy cập của các đơn vị, không tính khách vãng lai từ 07/10/2017

Tiêu đề Hôm nay Tuần nàysắp xếp tăng dần Tháng này Năm nay Tổng
D2.5-3.10 - 10. Lan can và chấn song cửa sổ được thiết kế đủ hẹp không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính từ 10 cm trở lên để phòng chống trẻ em chui lọt qua. 4 14 5 472 1,657
C5.3-4.14 - 14. Có bản báo cáo giám sát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật dựa trên các bảng kiểm, trong đó có tỷ lệ tuân thủ của các khoa lâm sàng. 3 14 4 670 2,538
C5.4-2.4 - 4. Phổ biến các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt ban hành (hoặc của bệnh viện đã xây dựng) thuộc các chuyên khoa của bệnh viện tới các nhân viên y tế có liên quan để thực hiện. 3 14 8 989 4,154
C9.1-5.16 - 16. Theo dõi, rà soát tình hình nhân lực khoa dược và điều chuyển, tuyển dụng bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô và sự phát triển khoa dược, bệnh viện. 5 14 9 1,177 4,772
C9.5-3.11 - 11. Có gửi báo cáo ADR tới trung tâm quốc gia/khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 4 14 6 783 2,661
C9.2-2.6 - 6. Có quy định về bảo quản thuốc. 2 14 5 1,013 4,648
B4.1-4.13 - 13. Có xác định những nội dung chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch và xây dựng giải pháp khắc phục. 6 14 11 781 3,187
A4.3-4.15 - 15. Người bệnh không phải nộp bất kỳ khoản viện phí nào trực tiếp tại các khoa/phòng ngoài các địa điểm thu nộp viện phí theo quy định của bệnh viện (kể cả cho các dịch vụ xã hội hóa hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu). 0 14 2 1,102 4,882
C4.1-3.6 - 6. Có nhân viên chuyên trách cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. 0 14 3 886 4,201

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Mục được Góp ý nhiều

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổng Ẩn
D2.2-3.10 - 10. Nhân viên có báo cáo sự cố y khoa đầy đủ theo phiếu báo cáo khi xảy ra sự cố y khoa (hoặc theo các hình thức báo cáo tự nguyện khác của bệnh viện). 0 0 0 0 0 10
D2.2-3.11 - 11. Có điều tra, phân tích, tìm nguyên nhân gốc rễ và đề xuất giải pháp cải tiến tránh lặp lại các sự cố y khoa đã xảy ra. 0 0 0 0 0 12
D2.2-3.6 - 6. Bệnh viện có quy định về việc quản lý sự cố y khoa. 0 0 0 0 0 15
D2.2-3.7 - 7. 100% các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các khoa/phòng triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa theo quy định của bệnh viện. 0 0 0 0 0 11
D2.2-3.8 - 8. Hệ thống báo cáo sự cố y khoa có ghi đầy đủ, trung thực các thông tin, thời gian, diễn biến sự cố xảy ra; cung cấp được đủ thông tin cho việc phân tích sự cố để rút kinh nghiệm. 0 0 0 0 0 10
D2.2-3.9 - 9. Triển khai thực hiện phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện (hoặc hình thức báo cáo tự nguyện khác) cho nhân viên y tế. 0 0 0 0 0 10
D2.2-4.12 - 12. Có phân tích sự cố y khoa theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 6 tháng và phản hồi cho cá nhân và tập thể liên quan. 0 0 0 0 0 12
D2.2-4.13 - 13. Có hình thức động viên, khuyến khích cho người tự giác, tự nguyện báo cáo sự cố y khoa. 0 0 0 0 0 10
D2.2-4.14 - 14. Có tổng hợp, phân tích số liệu về sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện định kỳ hằng năm và gửi báo cáo tới các khoa/phòng. 0 0 0 0 0 9
D2.2-4.15 - 15. Có xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa đã được báo cáo. 0 0 0 0 0 10