Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của Bộ tiêu chí. Trân trọng cảm ơn!

Thống kê góp ý xây dựng bộ tiêu chí theo thời gian

Cả nước đã có 80946 góp ý hợp lệ

Trong đó có 73305 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#80844
#80501 Đồng ý  cách đây 1 tháng 1 tháng 2 tuần bởi 57bdu.ta
#80500 Đồng ý  cách đây 1 tháng 1 tháng 2 tuần bởi 57bdu.ta
#80499 Đồng ý  cách đây 1 tháng 1 tháng 2 tuần bởi 57bdu.ta
#80498 Đồng ý  cách đây 1 tháng 1 tháng 2 tuần bởi 57bdu.ta
#80497 Đồng ý  cách đây 1 tháng 1 tháng 2 tuần bởi 57bdu.ta

Mục được quan tâm nhiều hôm nay

Mục được quan tâm nhiều

Thống kê truy cập của các đơn vị, không tính khách vãng lai từ 07/10/2017

Tiêu đề Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổng
C4.1-5.20 - 20. Có quy hoạch trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn. 10 0 133 133 2,540
C4.1-5.21 - 21. Các thành viên hội đồng, mạng lưới được tập huấn về KSNK và có chứng chỉ chiếm từ 50% trở lên. 14 0 132 132 3,541
C4.2-1.1 - 1. Chưa xây dựng các hướng dẫn cụ thể về kiểm soát nhiễm khuẩn sử dụng trong bệnh viện. 5 0 128 128 3,565
C4.2-2.2 - 2. Bệnh viện đã xây dựng và ban hành một số quy trình cơ bản liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, tối thiểu bao gồm: 0 0 98 98 2,569
C4.2-3.3 - 3. Các nhân viên của khoa/tổ kiểm soát nhiễm khuẩn được tham gia các lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn. 18 0 124 124 3,387
C4.2-3.4 - 4. Các thành viên của mạng lưới được tham gia huấn luyện cập nhật chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn. 9 0 120 120 2,813
C4.2-3.5 - 5. Bệnh viện xây dựng, phê duyệt và ban hành các hướng dẫn về phòng ngừa chuẩn (sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho, sắp xếp người bệnh, tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn, vệ sinh môi trường, xử 11 0 110 110 3,205
C4.2-3.6 - 6. Bệnh viện có quy trình xử lý các trường hợp rủi ro, phơi nhiễm với các bệnh nguy hiểm hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn cao (tổn thương do vật sắc nhọn, niêm mạc/da tổn thương tiếp xúc với dịch cơ thể…). 10 0 119 119 3,243
C4.2-4.7 - 7. Có hệ thống khử khuẩn/tiệt khuẩn tập trung. 10 0 134 134 3,265

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Mục được Góp ý nhiều

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổngsắp xếp tăng dần Ẩn
C1.2-3.17 - 17. Có mời cơ quan công an, chuyên gia đến hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra, diễn tập… về công tác phòng chống cháy nổ ít nhất 1 lần trong năm và có biên bản kiểm tra. 0 0 0 0 0 54
B3.4-3.6 - 6. Xây dựng môi trường học tập tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ như truy cập mạng internet, tiếp cận tra cứu thông tin y học, thư viện, phòng đọc… 0 0 0 0 0 64
C2.2-3.9 - 9. Có sổ lưu trữ (hoặc phần mềm như excel) để tra cứu và xác định một bệnh án bất kỳ đang nằm ở vị trí nào (ngăn, giá, tủ) trong kho (hoặc đang tạm thời được đem ra ngoài kho cho mục đích khác và tra được tên người đang sử dụng). 0 0 0 0 0 58
E1.3-3.11 - 11. Có ghi thông tin về tình hình trẻ bú mẹ vào hồ sơ bệnh án hoặc phiếu chăm sóc. 0 0 0 0 0 8
A2.1-3.7 - 7. Không có tình trạng nằm ghép 2 người bệnh trên 1 giường sau 24 giờ kể từ khi nhập viện (trừ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện tuyến cuối của TP. Hồ Chí Minh ký cam kết không nằm ghép sau 48 giờ). 0 0 0 0 0 85
A4.2-3.11 - 11. Sẵn có vách ngăn hoặc rèm che di động tại các khoa lâm sàng để phục vụ người bệnh trong các trường hợp thăm khám tại chỗ, làm thủ thuật hoặc thay đổi quần áo, vệ sinh tại giường. 0 0 0 0 0 69
A1.3-5.18 - 18. Có áp dụng các giải pháp can thiệp làm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. 0 0 0 0 0 85
B1.3-4.14 - 14. Đã tuyển dụng đầy đủ số điều dưỡng theo đúng đề án vị trí việc làm đã xây dựng. 0 0 0 0 0 68
C9.3-4.12 - 12. Bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao trong và ngoài danh mục cho người bệnh nội trú. 0 0 0 0 0 25
C6.1-2.7 - 7. Có quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của phòng/tổ điều dưỡng với các khoa/phòng liên quan. 0 0 0 0 0 34