C1.2.9. Đã khắc phục hoàn toàn hoặc (và) không phát hiện thấy các nguy cơ cao mất an toàn về điện như có dây điện rách vỏ (hoặc dây không có vỏ) trong phòng, hành lang hoặc ổ điện đặt cạnh vòi nước...

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Đã khắc phục hoàn toàn hoặc (và) không phát hiện thấy các nguy cơ cao mất an toàn về điện như có dây điện rách vỏ (hoặc dây không có vỏ) trong phòng, hành lang hoặc ổ điện đặt cạnh vòi nước...

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.2-2.9
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Quan sát thực tế.

Bằng chứng, kết quả

- Hồ sơ, tài liệu có ghi lại nhật ký các hoạt động khắc phục nguy cơ mất an toàn về điện, cháy nổ.
- Quan sát không phát hiện thấy các nguy cơ cao mất an toàn về điện như có dây điện rách vỏ, hoặc dây không có vỏ, hoặc dây điện quấn ni-lông dễ gây cháy, chập.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý