A2.2.1. Trong nhà vệ sinh có nước đọng sàn nhà, rác bẩn, mùi khó chịu, hôi thối.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

1. Trong nhà vệ sinh có nước đọng sàn nhà, rác bẩn, mùi khó chịu, hôi thối.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A2.2-1.1
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát
- Kiểm tra thực tế nhà vệ sinh
- Ưu tiên kiểm tra nhà vệ sinh tại các vị trí có nguy cơ bẩn nhất, VD nhà vệ sinh công cộng ở sân, ở các khoa có đông người bệnh, những khoa cũ chưa được cải tạo…

Bằng chứng, kết quả

- Phát hiện thấy có 1 nhà vệ sinh bất kỳ trong BV có vũng nước đọng dưới sàn (do thiết kế lát gạch không đủ độ dốc), hoặc có rác bẩn không được dọn theo lịch làm vệ sinh.
- Có mùi hôi thối, mùi khó chịu làm cho người đánh giá viên phải nhăn mặt, bịt mũi, khạc nhổ…

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý