A2.1.2. Buồng bệnh bảo đảm không dột, nát; tường không bong tróc, ẩm mốc.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

2. Buồng bệnh bảo đảm không dột, nát; tường không bong tróc, ẩm mốc.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A2.1-2.2
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát thực tế các buồng bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Tiểu mục này đạt được cần bảo đảm toàn bộ các buồng bệnh không bị dột nước khi mưa hoặc rò rỉ từ đường ống nước, điều hòa.
- Đối với yêu cầu tường không bong tróc, ẩm mốc: chấm là đạt nếu như các buồng bệnh không có những chỗ ẩm mốc đen bám thành mảng có diện tích từ 30x30 cm trở lên hoặc nhỏ hơn nhưng gây mất mỹ quan.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý