A1.3.2. Chưa tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

2. Chưa tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.3-1.2
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra văn bản cải tiến quy trình khám bệnh so với Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Không có biên bản/ qui trình khám bệnh được cải tiến so với Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện hoặc có nhưng dài, phức tạp hơn.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý