Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của tài liệu hướng dẫn này. Trân trọng cảm ơn!

Cả nước đã có 77857 góp ý hợp lệ

Trong đó có 70448 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#77796
#77402 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77401 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77400 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77399 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77398 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn

Góp ý của bạn

Bạn chưa góp ý gì cho mục này

Mục được quan tâm nhiều

Mục được Góp ý nhiều

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm nay Tuần này Tháng này Năm naysắp xếp tăng dần Tổng Ẩn
C7.4-1.1 - 1. Không thực hiện hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn cho người bệnh. 0 0 0 0 0 7
C9.6-1.1 - 1. Chưa thành lập hội đồng thuốc và điều trị. 0 0 0 0 0 21
B3.1-1.2 - 2. Có nhân viên đang làm việc tại bệnh viện được trả dưới mức lương tối thiểu. 0 0 0 0 0 65
D3.2-4.8 - 8. Tiến hành đo lường và có số liệu kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng đã nêu trong danh sách. 0 0 0 0 0 8
C10.1-3.8 - 8. Có danh sách tổng hợp và chia nhóm các hoạt động nghiên cứu đã và đang thực hiện tại bệnh viện trong năm (chia theo cấp đề tài) bao gồm tối thiểu 4 nhóm: (1) nghiên cứu do bệnh viện chủ trì; (2) nghiên cứu phối hợp thực hiện; (3) tham gia cung cấp 0 0 0 0 0 30
A1.6-0.0 - Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 0 0 0 0 0 72
C6.1-4.21 - 21. Tiến hành đo lường, đánh giá định kỳ (do bệnh viện tự quy định) kết quả thực hiện các chỉ số hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. 0 0 0 0 0 32
D2.1-3.5 - 5. Có hệ thống chuông hoặc đèn báo đầu giường tại toàn bộ các giường bệnh cấp cứu và các giường có người bệnh chăm sóc cấp I. 0 0 0 0 0 12
B4.2-1.1 - 1. Không phân công cho một nhân viên đầu mối tiếp nhận và cập nhật các văn bản có liên quan đến hoạt động bệnh viện. 0 0 0 0 0 61
C4.3-3.6 - 6. Bệnh viện đã triển khai thực hiện chương trình vệ sinh tay. 0 0 0 0 0 45