Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của tài liệu hướng dẫn này. Trân trọng cảm ơn!

Cả nước đã có 77857 góp ý hợp lệ

Trong đó có 70448 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#77796
#77402 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77401 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77400 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77399 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77398 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn

Góp ý của bạn

Bạn chưa góp ý gì cho mục này

Mục được quan tâm nhiều

Mục được Góp ý nhiều

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm nay Tuần nàysắp xếp tăng dần Tháng này Năm nay Tổng Ẩn
C2.2-4.11 - 11. Các thông tin hành chính và tóm tắt nội dung chuyên môn chính của bệnh án được nhập vào phần mềm máy tính để lưu trữ, quản lý. 0 0 0 0 0 53
C7.2-2.6 - 6. Có hướng dẫn chế độ ăn theo quy định. 0 0 0 0 0 9
A4.5-3.11 - 11. Có sổ (hoặc bản danh sách) thống kê theo thời gian trong năm đầy đủ, trung thực các ý kiến về bệnh viện đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các đơn kiện có liên quan đến bệnh viện, bao gồm ý kiến tích cực và 0 0 0 0 0 71
C6.2-5.18 - 18. Có hình thức công bố, thông báo hoặc phản hồi kết quả đánh giá tới các khoa liên quan bằng các hình thức như bản tin nội bộ, gửi báo cáo, thư điện tử…. 0 0 0 0 0 30
C8.2-3.15 - 15. Nhân viên khoa xét nghiệm tham gia đào tạo liên tục đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 0 0 0 0 0 9
B4.1-4.10 - 10. Có bản danh mục kết quả thực hiện các chỉ số trong bản kế hoạch theo năm. 0 0 0 0 0 60
B1.3-3.12 - 12. Trong đề án vị trí việc làm không phát hiện thấy bất cập hoặc không khả thi trong việc xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp. 0 0 0 0 0 65
C9.3-3.8 - 8. Có quy trình xử lý các thuốc chất lượng không đảm bảo tại bệnh viện 0 0 0 0 0 23
E1.2-2.2 - 2. Có tranh ảnh, tờ rơi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại phòng khám và các khoa sản; đặt ở vị trí dễ quan sát cho người bệnh và người nhà người bệnh. 0 0 0 0 0 8
B3.4-3.6 - 6. Xây dựng môi trường học tập tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ như truy cập mạng internet, tiếp cận tra cứu thông tin y học, thư viện, phòng đọc… 0 0 0 0 0 61