Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của tài liệu hướng dẫn này. Trân trọng cảm ơn!

Cả nước đã có 77857 góp ý hợp lệ

Trong đó có 70448 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#77796
#77402 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77401 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77400 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77399 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn
#77398 đồng ý cách đây 4 ngày 22 giờ bởi 31pt.pn

Góp ý của bạn

Bạn chưa góp ý gì cho mục này

Mục được quan tâm nhiều

Mục được Góp ý nhiều

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm naysắp xếp tăng dần Tuần này Tháng này Năm nay Tổng Ẩn
C4.5-5.22 - 22. Có thực hiện các biện pháp can thiệp để giảm thiểu chất thải rắn y tế nguy hại. 0 0 0 0 0 42
C7.2-2.6 - 6. Có hướng dẫn chế độ ăn theo quy định. 0 0 0 0 0 9
B3.4-3.6 - 6. Xây dựng môi trường học tập tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ như truy cập mạng internet, tiếp cận tra cứu thông tin y học, thư viện, phòng đọc… 0 0 0 0 0 61
C10.1-4.14 - 14. Bệnh viện có ít nhất 03 bài báo khoa học về các đề tài thực hiện tại bệnh viện, do nhân viên bệnh viện thực hiện đăng trên các tạp chí khoa học trong nước. 0 0 0 0 0 27
C9.3-4.12 - 12. Bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao trong và ngoài danh mục cho người bệnh nội trú. 0 0 0 0 0 23
C6.1-5.29 - 29. Phòng (hoặc tổ) điều dưỡng có ít nhất một sáng kiến mới về cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, được giám đốc phê duyệt và áp dụng rộng rãi trên phạm vi bệnh viện. 0 0 0 0 0 31
D2.5-4.15 - 15. Các giường bệnh được bệnh viện mua mới từ 2016 có thiết kế an toàn, có thành giường hoặc thanh chắn hạn chế nguy cơ bị rơi, ngã. 0 0 0 0 0 6
C4.1-1.2 - 2. Không có người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn (kể cả kiêm nhiệm). 0 0 0 0 0 48
D2.2-3.9 - 9. Triển khai thực hiện phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện (hoặc hình thức báo cáo tự nguyện khác) cho nhân viên y tế. 0 0 0 0 0 8
B2.1-2.4 - 4. Kế hoạch đào tạo bao gồm đào tạo liên tục về cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho các đối tượng và lĩnh vực trong bệnh viện. 0 0 0 0 0 70