D2.2.15. Có xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa đã được báo cáo.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

15. Có xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa đã được báo cáo.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
D2.2-4.15
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý