D2.2.6. Bệnh viện có quy định về việc quản lý sự cố y khoa.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

6. Bệnh viện có quy định về việc quản lý sự cố y khoa.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
D2.2-3.6
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý