C9.4.16. Theo dõi và quản lý các thuốc cần chia liều khi sử dụng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

16. Theo dõi và quản lý các thuốc cần chia liều khi sử dụng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-4.16
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

Có danh mục các thuốc chia liều tại BV
Bằng chứng về việc theo dõi và quản lý thuốc đó tại khoa Dược: báo cáo sử dụng thuốc/sổ theo dõi sử dụng thuốc...

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý